สำนักปลัด

พิมพ์
ฮิต: 7874

 

(นางสาวศรีสถาพร  ซาสังข์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 

  

 

(นางนุกูล  ทามะณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

(นางไพรวรรณ  ทุมมา)

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

(.....ว่าง.....)

นักพัฒนาชุมชน

 

(นางสาวกนกวรรณ  ไชยจันดา)
นักทรัพยากรบุคคล

 

(นายภัทธรบดินทร์  บังศรี)  
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

(นางสาธิตา  เกตุงาม)
นิติกร

 

(นางสาวเดือนฉาย  เฉลิมสุข)

นักประชาสัมพันธ์ 

 

 

 (นางสาวสุพรรณี  พะวัง)

เจ้าพนักงานธุรการ 

 

 

(นายสาคร  บุญชู)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

(นายวุฒิศักดิ์  ศรีสุข)

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

 

(นายกิตติศักดิ์  กีดกัน)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

(นายสมชาย  เพชรดี)

พนักงานดับเพลิง

 

(นางสาวณิชชยา  สมศรี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

(นางสาวพัทธรนันท์  อินทะพันธ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 

(นางสาววิชชุดา  บุญเนตร)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

(นางสาวรวีวรรณ ขยันวงษ์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

(นายรุ่งเรือง กาวีระ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 

 

(นายสนั่น บุระดาษ)

พนักงานขับรถยนต์

 

 

(นายสมชาติ  เพชรดี)

พนักงานขับรถยนต์

 

 

(นายไพรทูล  บุญเพิ่ม)

นักการภารโรง

 

(นายสุทร  อมร)

คนงานทั่วไป

 

 

(นางสาววรรณภา  วาไชยะ)

คนงานทั่วไป

  

 

 

(นายแดง บุญเลี้ยง)

ยาม

 

(นายภัทธศาสน์  มาสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

สายด่วนนายก(08-6873-8762)

line

 

(นายศักดา เทียมทัศน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

 สายด่วนปลัด(08-1999-1852)

 line

นายภัทธศาสน์  มาสกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ตระกาจ

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ทุกเทศกาล

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

line

 

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT) อบต.ตระกาจ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/6auvbh

 

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

2114294
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
510
468
510
2108631
510
37220
2114294
IP คุณคือ : 44.197.111.121
Server Time: 2023-10-01 20:19:30

ข่าวสารล่าสุด

นโยบายคุกกี้ : เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (http://www.trakaj.go.th/) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้แล้ว

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : sarabun@trakaj.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ | Facebook