ประชุมหารือวิชาการด้านการศึกษา

พิมพ์
ฮิต: 36
วันที่ 18 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ พร้อมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการปฏิบัติงานด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุน
ในการพัฒนางานวิชาการ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำสาระของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ แนวการสอน คู่มือครู การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปตำบลตระกาจ ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมในช่วงของการปรับวิถีชีวิตใหม่ ที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยและไม่มีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคม โดยได้ดำเนินการประชุมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

(นายภัทธศาสน์  มาสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

สายด่วนนายก(08-6873-8762)

line

 

(นายศักดา เทียมทัศน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

 สายด่วนปลัด(08-1999-1852)

 line

นายภัทธศาสน์  มาสกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ตระกาจ

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ทุกเทศกาล

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

line

 

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT) อบต.ตระกาจ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/6auvbh

 

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

1987681
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
370
502
2534
1978640
5695
30271
1987681
IP คุณคือ : 44.192.92.49
Server Time: 2023-06-08 13:46:42

ข่าวสารล่าสุด

นโยบายคุกกี้ : เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (http://www.trakaj.go.th/) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้แล้ว

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : sarabun@trakaj.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ | Facebook