มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง

พิมพ์
ฮิต: 421

การกำหนดสายงาน ตำแหน่ง และระดับตำแหน่งข้าราชการ

เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญ)

เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)

นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)

นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)

นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง)

นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักโภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

 

(นายภัทธศาสน์  มาสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

สายด่วนนายก(08-6873-8762)

line

 

(นายศักดา เทียมทัศน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

 สายด่วนปลัด(08-1999-1852)

 line

นายภัทธศาสน์  มาสกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ

คณะผู้บริหารฯ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ตระกาจ

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ทุกเทศกาล

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

line

 

dla
e-laas
e-plan
ele
info
kortor
ppc logo

ช่องทางการตอบแบบ (EIT) อบต.ตระกาจ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/6auvbh

 

email-logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

2114278
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
494
468
494
2108631
494
37220
2114278
IP คุณคือ : 44.197.111.121
Server Time: 2023-10-01 19:54:33

ข่าวสารล่าสุด

นโยบายคุกกี้ : เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (http://www.trakaj.go.th/) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้แล้ว

ติดต่อ อบต.ตระกาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ
95 หมู่ที่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์/โทรสาร 045-826208
email : sarabun@trakaj.go.th

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ | Facebook